Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en mailen als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:

Hus-et, een onderneming-natuurlijke persoon

Hoogstraat 10 8780 Oostrozebeke

info@hus-et.com

BE0751.973.890

Vertegenwoordigd door Shana Devoldere, geregistreerde entiteit-natuurlijke persoon

RPR Kortrijk

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.